1. liga
1. FC Steaua 26
2. Badford FC 25
3. Prasata 16
2. liga
1. Prague united 2 24
2. Motor 2015 18
3. FC Gold group 18
3. liga

Disciplinární řád

1. Týmové tresty bodové + finanční
*** 1. Klub, který se nedostaví k zápasu, nebo se dostaví v nedostatečném počtu, je potrestán kontumací tohoto zápasu výsledkem 0:3 ve svůj neprospěch. Vyjímkou odpuštění finannční pokuty je, když tým oznámí do 20:00 hodin před hracím dnem soupeři, rozhodčím a Organizátorovi soutěže, že se k zápasu nedostaví. V prvním případě v sezoně je odpuštěna celá finanční částka, v druhém případě je částka 500,- a odečet 1 bodu  Kč a při třetím případě částka 1000,-Kč.  Tým který se nedostaví k zápasu bez předchozí omluvy bude potrestán pokutou 1000,-Kč.Zároven je potrestán odečtem 2 bodů


*** 2. V případě, že je zápas ukončen předčasně z důvodu poklesu počtu hráčů pod povolenou mez danou pravidly, je klub, který není objektivně schopen zápas dohrát, potrestán kontumací zápasu výsledkem 0:3 ve svůj neprospěch. Klub je potrestán technickou kontumaci je pokuta 200,- Kč.


*** 3. Pokud při provedené konfrontaci, nebo při následném zapisování výsledků na web, (viz soutěžní řád) vyjde najevo, že klub nastoupil do zápasu s hráčem, který nemá registrační průkaz, nebo který je v disciplinárním trestu, je tento klub potrestán kontumací tohoto zápasu výsledkem 0:3 ve svůj neprospěch. Současně je tento klub potrestán bodovým trestem odpočtem 2 bodů a pokutou 800,- Kč.


*** 4. V případě, že klub odmítne v zápase pokračovat a dohrát jej, aniž by k tomu existovaly objektivní pravidly dané důvody, je klub potrestán kontumací tohoto zápasu výsledkem 0:3 ve svůj neprospěch. Současně je potrestán bodovým trestem odpočtu 2 bodů a pokutou 800,- Kč.
Stejný postup platí v případě, kdy je utkání předčasně ukončeno z důvodu závažného disciplinárního provinění jednoho z týmů (inzultace rozhodčího, nezájem na regulérnosti hry apod.). Rovněž toto pravidlo platí v případě, že tým nemá zajištěno své hřiště (osvětlení při večerních zápasech), na kterém je zápas odehráván. Pokud dojde k inzultaci rozhodčího nebo jinému závažnému disciplinárnímu provinění, které má podle pravidel vést k okamžitému ukončení zápasu, a rozhodčí nedodrží povinný postup dle pravidel, tj. zápas neukončí, je disciplinární komise povina tento zápas zpětně zkontumovat a případně dle závažnosti přestupku udělit i další tresty podle znění tohoto bodu.


*** 5. Tým, který neuhradí finanční pokutu v termínu, je potrestán odečtem 1 bodu.

2. Vyloučení klubu ze soutěže
*** 7. Pokud tým odstoupí nebo je vyloučen zw soutěže ze soutěže, budou všechny jeho výsledky kontumovány.

3. Tresty zastavení činnosti
*** 8. Hráč, který nasbírá během jedné sezony dvě žluté karty, má zákaz startu v nejbližším zápase a finanční pokutu 50,- Kč. V případě čtyř žlutých karet se jedná o zákaz startu ve dvou zápasech a pokutu 100,- Kč, při šesti žlutých kartách zákaz startu ve třech zápasech atd.
Tento trest platí automaticky bez ohledu na to, zda je zveřejněn v aktualitách na internetových stránkách Pramako a jeho dodržení je zodpovědností jednatele klubu.
​Hráči mohou být pří obzvášt závažných případech společně s trestem potrestáni zároven trestem podmáněným na určitou dobu a v případě jejich dalšího prohřešku bude k novému trestu připočten trest z trestu podmíněného


*** 9. Pokud hráč v zápase obdrží dvakrát žlutou kartu a je vyloučen, do statistik žlutých karet se nepočítá žádná karta a hráč je potrestán pouze za červenou kartu.


*** 10. Pokud hráč v zápase obdrží žlutou kartu a následně je vyloučen přímo udělením červené karty, do statistik se započítává jedna žlutá karta a hráč je dále potrestán za červenou kartu.


*** 11. V případě udělení červené karty (ať již po dvou žlutých kartách, nebo přímo) má hráč zákaz startu minimálně na jeden zápas, vyjma rozhodnutí disciplinární komise. Ta udílí trest zpravidla v podobě zastavení činnosti pro nejbližší kola soutěže, může však v případě závažných disciplinárních prohřešků udělit též trest na časové období.
Tento trest platí automaticky bez ohledu na to, zda je zveřejněn v aktualitách na internetových stránkách Pramako a jeho dodržení je zodpovědností jednatele klubu.


*** 12. V případě, že hráč, který má zastavenou závodní činnost, i přes svůj trest nastoupí do zápasu svého týmu, je tým potrestán kontumací zápasu se všemi následky, jako kdyby hrál hráč "načerno".


*** 13. Každá červená karta podléhá projednání Disciplinární komise, která dle skutečností uvedených v zápise o utkání rozhodne o udělení trestu a jeho výši. Rozhodnutí o výši trestu musí být vždy zveřejněno v aktualitách na internetových stránkách Pramako. Hráč kterému bude udělena červená karta má ihned pozastavenou činnost do doby vynesení rozsudku DK, která rozhodne dle závažnosti prohřešku zda se bude trest vztahovat na tým kde dostal čarvenou kartu nebo i na tým B, či tým kde hostuje nebo hostuje z něj.

*** 14. Hráč, který neuhradí finanční pokutu v termínu, nesmí do uhrazení nastoupit k zápasu. V případě, že by hráč nastoupil, je jeho tým potrestán kontumační prohrou se všemi následky, jako kdyby hrál hráč "načerno".

4.Odvolání k trestu

Odvolání k danému trestu uděleném DK je možno do 4 dnů od zveřejnění trestu na stránkách Pramako ligy a to písemně na mail prazskamalakopana@gmail.com, společně se zaplacením kauce 200,- Kč. Odvolání proti trestu bude znovu přehodnocovat vedoucí soutěže se svým zástupcem. Podání odvolání nemá odkladný účinek pro daný trest.

 

5. Disciplinární řád
Disciplinární řád je nedílnou součástí soutěžního řádu.
Disciplinární řád může změnit pouze organizátor soutěže.

Disciplinární řád je platný ke dni 30.3.2017

Střelci
1. liga
1.
Heteš Jan (BAD) 16
2.
Šafař Vojtěch (PRS) 13
3.
Mayor Mykhaylo (KAR) 12
2. liga
1.
Štoček Jakub (MTR) 20
2.
Strogen Matthew (Pra2) 10
Vetu Noé (Pra2) 10
3.
Nguyen Tony (GAL) 9
3. liga
Brankáři
1. liga
1.
Spousta Ondřej (PRS) 82
2.
Vacenovský Jan (PRS) 79
3.
Rusu Andrei (STE) 73
2. liga
1.
Lažek Jaroslav (GG) 212
2.
Oleksandr Levenko (CZI) 123
3.
Chlum Tomáš (AGU) 82
Neuschel Jaroslav (PUB) 82
3. liga
Útok
1. liga
1.
Prasata 50
2.
Badford FC 49
3.
FC Steaua 47
FK Karpaty 47
2. liga
1.
Prague united 2 55
2.
Motor 2015 39
3.
Truhla Boyz 27
3. liga
Obrana
1. liga
1.
Badford FC 16
2.
FC Steaua 22
3.
FK Karpaty 30
2. liga
1.
FC Gold group 7
2.
Prague united 2 13
3.
Motor 2015 17
3. liga